List grup trenerskich Rodzin Empatycznych

Dzień dobry, szczęść Boże,

 

Jesteśmy chrześcijańską grupą trenerów komunikacji empatycznej, która funkcjonuje przy jezuickim ruchu rodzin „Rodziny Empatyczne”. Piszemy jako osoby wierzące, chrześcijanki/chrześcijanie, katoliczki/katolicy, jednocześnie znające i praktykujące Porozumienie Bez Przemocy (NVC).

 

Chcemy dać znać, że jesteśmy, że istniejemy. Jednocześnie pragniemy mieć wkład w debatę, która mogłaby doprowadzić do wzajemnego usłyszenia się ponad podziałami, pomimo nasilających się w naszym społeczeństwie konfliktów.

 

Wiemy, że w środowisku NVC są zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące, osoby, które są przeciwnikami prawa do wyboru aborcji, i osoby, które są zwolennikami tego prawa, a także osoby, które nie są zadeklarowane po żadnej ze stron. Jest wśród nas różnorodność.
Pojawiła się w nas potrzeba serca, aby zjednoczyć siły i wspólnie wykorzystać narzędzia, jakie daje nam NVC, dla dialogu.
Ufamy, że można wypracować konkretne sposoby współdziałania, których celem byłoby jednoczenie ludzi ponad podziałami, przyczynienie się do budowania takiego świata, społeczeństwa, które jest bezpiecznym miejscem dla każdego.
Wiemy, że wśród osób duchownych są także osoby znające, w mniejszym bądź większym stopniu, Porozumienie Bez Przemocy. Marzy nam się połączenie sił i współpraca także z nimi.

 

Mamy gotowość wspierania wszelkich osób i środowisk, które chcą przyczynić się do dialogu.

 

W ten sposób chcemy również zatroszczyć się o to, aby facylitatorzy i mediatorzy, którzy uczestniczą w dyskusjach, reprezentowali różnorodność światopoglądową – po to, by z jednej strony „uszy były czystsze”, a z drugiej, aby strony konfliktu miały poczucie bezpieczeństwa i zaufania co do szansy bycia zrozumianym.

 

Każdy z nas ma inne możliwości, umiejętności, gotowość do angażowania się. Część z nas podejmuje już pewne inicjatywy, część angażuje się także w inicjatywy podejmowane przez szerszą grupę osób zrzeszonych wokół idei Porozumienia Bez Przemocy. Jesteśmy otwarci na propozycje.

 

Przemek Chruściel

Weronika Górska-Wolniewicz  

Małgorzata Grabiec

Wojciech Jędrzejewski OP

Elżbieta Jurzysta

o Michał Kłosiński SJ

Natalia Lach

Mieczysław Łusiak SJ

Joanna Mazurek

Agnieszka Podleśna  

Katarzyna Raabe 

Ewa Stradomska 

Wojciech Szychowski

Alicja Zagrodzka

adres do korespondencji: [email protected]